Tytuł strony

Słowo Burmistrza

Szanowni Państwo!Gmina Trzebnica, którą od 2006 roku mam zaszczyt zarządzać jako burmistrz, rozwija się niezwykle dynamicznie. Liczne projekty i przedsięwzięcia realizujemy dbając o dziedzictwo i tradycję jednocześnie uwzględniając nowoczesne trendy i rozwiązania. Tę ideę obrazuje nasze hasło promocyjne – Trzebnica. Bogactwo historii, potencjał przyszłości.

Z dumą mogę pochwalić się licznymi ambitnymi i odważnymi inwestycjami zrealizowanymi w ostatnich latach – Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ z kręgielnią i strefą aktywności sportowej, Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ, Gminny Obiekt Sportowy, Gminne Centrum Kultury i Sportu z Kinem Polonia 3D, zrewitalizowane tereny Stawów Trzebnickich i Lasu Bukowego, rewitalizacja Winnej Góry, Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza, Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, Szkoła Podstawowa nr 1 i 2, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku i Ujeźdźcu Wielkim, Gminny Żłobek i Przedszkole im. Krasnala Hałabały, deptak i rynek, zrewitalizowane tereny parków miejskich, nowe place zabaw, świetlice wiejskie, boiska wielofunkcyjne, pumptrack, ronda, drogi, chodniki. Prężnie rozwijające się miasto, ale i cała gmina, na którą składa się aż 41 sołectw, są dla mnie powodem do dumy.

Gmina Trzebnica jest idealnym miejscem do życia, zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. Świetnie zlokalizowana, posiadająca wygodny dojazd do Wrocławia (droga ekspresowa, szynobus), zapewnia dostęp do instytucji i usług, z tradycjami uzdrowiskowymi, z ogromnym dziedzictwem kulturowym, walorami rekreacyjnymi, bogatą ofertą edukacyjną, sportową, kulturalną oraz zdrowotną. Na terenie Gminy Trzebnica wydzieliliśmy obszar ponad 150 ha terenów inwestycyjnych pod Specjalną Strefę Ekonomiczną w Trzebnicy, która stanowi podstrefę Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszam wszystkie firmy zainteresowane rozwojem swojej działalności do Gminy Trzebnica.Charakterystyka Gminy

Gmina Trzebnica ma swoją siedzibę w mieście Trzebnica. Położona jest w północno‐wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko‐wiejską o powierzchni 200,2 km2. Graniczy ona: od wschodu z Gminą Zawonia; od zachodu z Gminami: Oborniki Śląskie, Prusice; od północy z Gminami Milicz, Żmigród; od południa z Gminami Długołęka, Wisznia Mała. Gmina leży na terenie niejednolitym morfologicznie. Północ Gminy tworzy Kotlina Żmigrodzka, a południe – Wzgórza Trzebnickie. Swoim obszarem obejmuje 41 wsi sołeckich.

Liczba mieszkańców Gminy to 24442 osób i wykazuje tendencję wzrostową. Kobiety stanowią 12636 mieszkańców, a mężczyźni 11806 osób. Na miejscu znajdują się liczne instytucje, usługi oraz atrakcje i zabytki. Ponadto nowoczesna baza edukacyjna, rekreacyjna i sportowa. Te atuty przyciągają nowych mieszkańców Gminy.


Gospodarka


Trzebnica znajduje się zaledwie 20 km na północ od Wrocławia, z którym łączy ją droga ekspresowa S5. W stolicy Dolnego Śląska, ok 35 km od Trzebnicy zlokalizowane jest najbliższe lotnisko. Rolniczo-sadowniczy charakter Gminy jest uzupełniany w ostatnich latach przez liczne inwestycje, wykorzystujące potencjał Gminy i jej mieszkańców. Atrakcyjne ukształtowanie terenu oraz liczne walory turystyczne wpływają na rozwój sportu i rekreacji, jak i różnych form turystyki. W okolicach Trzebnicy występuje łagodny, umiarkowanie ciepły i wilgotny klimat. Ważną cechą klimatu trzebnickiego jest jego duża zmienność i aktywność atmosferyczna, szczególnie w okresie zimowym poprzez spore skoki ciśnienia atmosferycznego, wahania temperatury oraz zmienność wilgotności powietrza. Potwierdzone zostały parametry bioklimatyczne spełniające normy klimatyczne oraz parametry sanitarne powietrza, które w całości odpowiadają normom zastosowanym dla uzdrowisk. Klimat Trzebnicy ma właściwości lecznicze i profilaktyczne.

 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym – 2171
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON ogółem – 3172
 • w sektorze rolniczym – 45
 • w sektorze przemysłowym – 270
 • w sektorze budowlanym – 480

 • 59,4% mieszkańców gminy Trzebnica jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzebnica wynosiło w 2020 roku 5,2% (6,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzebnica wynosiło 4 237,62 PLN, co odpowiada 81.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzebnica 1 844 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 450 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -394. 26,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzebnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).


  Inwestorzy

  Na terenie Gminy znajduje się kilka dużych, rozpoznawalnych firm:
  Tarczyński S.A. (producent wędlin, wiodący producent kabanosów i wędlin suchych)
  Perfand (producent oświetlenia LED)
  Panda (producent mebli fryzjerskich i medycznych)
  Vermeiren (producent sprzętu medycznego)
  Sady Trzebnickie (przedsiębiorstwo sadownicze z wieloletnią tradycją)

  Planowane kierunki inwestowania
  Ze względu na przyjętą Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Trzebnica najlepszymi inwestycjami będą:

 • logistyka
 • przemysł lekki
 • turystyka w tym turystyka uzdrowiskowa
 • farmy fotowoltaiczne
 • budownictwo wielorodzinne
 • budownictwo jednorodzinne

 • Powyższe kierunki są bardzo rokujące pod kątem doskonałej komunikacji, naturalnych walorów przyrodniczych oraz bliskości Wrocławia.

  Gmina w liczbach


  Liczba ludności Gminy Trzebnica – 23 470
  Liczba ludności miasto Trzebnica – 12 606
  Liczba ludności sołectwa – 10 864

  Powierzchnia Gminy Trzebnica - 200,2 km²
  Gęstość zaludnienia na 1 km² - 122

  Przyrost naturalny – 1
  Stopa bezrobocia – 2,6
  Kobiety na 100 mężczyzn – 107

  Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca – 5235 zł
  Wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca – 5237 zł
  Mieszkania oddane na 10 tys. ludności – 60
  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym – 2171
  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON ogółem – 3172
  w sektorze rolniczym – 45
  w sektorze przemysłowym – 270
  w sektorze budowlanym – 480

  Żłobki, oddziały żłobkowe – 7
  Placówki wychowania przedszkolnego – 13
  Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 1047, w tym w przedszkolach – 716
  Szkoły Podstawowe – 10
  Uczniowie szkół podstawowych – 2424

  Czytelnicy w bibliotekach publicznych – 1925
  Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika – 24

  Walory turystyczne

  Trzebnica położona jest w północnej części Dolnego Śląska, w pasie Wzgórz Trzebnickich. Bliska odległość od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia – oraz walory przyrodnicze, turystyczne i historyczne stanowią ciekawą alternatywę na spędzenie czasu z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Bogata historia, ciekawe miejsca spacerowo-wypoczynkowe oraz nowoczesne obiekty do uprawiania czynnej rekreacji pokazują ogromny potencjał kulturowy i krajobrazowy Trzebnicy. Urok tego miejsca podkreślają dodatkowo malownicze wzgórza otaczające miasto, rozległe sady oraz Las Bukowy i przyległe stawy trzebnickie (tereny przedwojennego uzdrowiska). Niezapomnianym miejscem czynnego wypoczynku dla całych rodzin jest nowoczesny Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ. Sercem miasta jest uroczy, zmodernizowany trzebnicki rynek. W Trzebnicy znajduje się także należący do największych obiektów klasztornych w Europie Środkowej pocysterski klasztor Sióstr Boromeuszek z przylegającą do niego bazyliką będącą Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Na pozytywny wizerunek Trzebnicy wpływają także liczne parki miejskie z odnowionymi fontannami, alejki spacerowe, place zabaw oraz ścieżki rowerowe.

  Główne atuty

  Bliskość Wrocławia zapewnia dostęp do szerokiej i bogatej oferty firm konsultingowych, rekrutacyjnych, doradczych, wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz ośrodków akademickich i think tanków, co zapewnia dopływ wykwalifikowanej i wykształconej kadry.

  W Trzebnicy znajdują się także kancelarie prawne i notarialne. Jak również baza gastronomiczna i noclegowa w atrakcyjnych hotelach, wyposażonych w sale konferencyjne

  Lokalizacja – tuż przy stolicy Dolnego Śląska, przy trasie ekspresowej S5, blisko granicy z Czechami oraz Niemcami. Więcej o charakterystyce gminy przeczytasz tutaj

  Zachęty inwestycyjne – zwolnienia podatkowe o których więcej przeczytasz tutaj

  Klimat dla biznesu – współpraca z Urzędem Miejskim na każdym etapie procesu inwestycyjnego

  Zaplecze kapitału ludzkiego

  Sektory wysokiej szansy

  Informatyczny IT – ICT szczególnie bliskość Wrocławia, gdzie sektor IT prężnie się rozwija (zaplecze w postaci uczelni wyższych, inkubatory, start-upy, stowarzyszenia małych i średnich firm IT). Swoją siedzibę ma m.in. IBM. Bardzo prężnie działa IT Corner – stowarzyszenie małych i średnich firm IT.

  Spożywczy (przetwórstwo owocowo – warzywne) – wynika to ze specyfiki otoczenia Trzebnicy jako dolnośląskiego centrum sadów.

  Logistyczny - lokalizacja Trzebnicy przy drodze ekspresowej S5 stwarza możliwości dla budowy magazynów i centrów logistycznych.

  Strefa inewstycyjna

  Obszar inwestycyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebnica zalicza się do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Kamiennej Górze. 150 hektarów zlokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego z drogą szybkiego ruchu S-5 oraz wzdłuż planowanej Małej Obwodnicy Trzebnicy w trasie Wrocław – Milicz.


  Trzebniccy przedsiębiorcy

  Trzebnica od zawsze była miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy największych z nich.

  Wsparcie Punktu Obsługi Inwestora

  Każdy z inwestorów otrzymuje wsparcie obsługi wyspecjalizowanego eksperta, który przeprowadzi przez proces zdobywania informacji oraz niezbędnych danych, a ponadto w szczególności:

 • przygotowuje informację o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów)
 • asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji
 • udziela wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców
 • oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm, (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy)
 • informuje o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy oraz przez SSE, Parki Technologiczne itd.

 • Zachęty regionalne

  Strefy Inwestycyjne


  Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późniejszymi zmianami). Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej Górze.

  W myśl Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) obszar będący we właściwości Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości obejmuje powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, kępiński (woj. wielkopolskie), lubański, lwówecki, milicki, ostrowski (woj. wielkopolskie), trzebnicki, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra.

  Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego:

 • pomoc publiczną w wysokości 25 proc. nakładów inwestycyjnych przy prowadzeniu działalności co najmniej 5 lat (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności co najmniej 3 lata)
 • pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 25 proc. wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata)


 • Wydatki inwestycyjne - obejmują:


 • nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub
 • dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.


 • Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

 • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.  Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

  Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również zakup przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie było zakupione, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

  Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

  Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Dla województwa dolnośląskiego duży przedsiębiorca może odzyskać 25%, średni 35%, a mały i mikro 45% nakładów (kosztów kwalifikowanych), w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.


 • KSSEMP
 • Dawg Sp. z o.o. partnera samorządu województwa dolnośląskiego w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu: dawg.pl
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Regionie: rpo.dolnyslask.pl


 • Zachęty inwestycyjne
  Krajowe (granty rządowe)

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu


  Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD
 • sektor lotniczy
 • sektor biotechnologii
 • sektor rolno-spożywczy
 • sektor nowoczesnych usług
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

 • Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

  Szczegółowe informacje: paih.gov.pl
  Informacje prawne: paih.gov.pl/prawo


  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


  Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. Szczegółowe informacje: poir.gov.pl


  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia. Szczegółowe informacje: pois.gov.pl

  Ulgi podatkowe dla Inwestorów

  Przedsiębiorca inwestujący na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebnica nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

  Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych. Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

  Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Dla województwa dolnośląskiego duży przedsiębiorca może odzyskać 25%, średni 35%, a mały i mikro 45% nakładów (kosztów kwalifikowanych), w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

  Aktualnie, żeby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić kryteria jakościowe i ilościowe. Kryteria ilościowe to minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w powiecie. Więcej informacji pod linkem: ssemp.pl

  Oferta lokalizacyjna
  Nieruchomości na sprzedaż

  Nieruchomość gruntowa

  Położenie: Trzebnica

  Nr działki: 58 AM-6 (Sprzawdź działkę na mapie)

  Nr księgi wieczystej: WR1W/00015915/5

  Powierzchnia gruntu (ha): 0,2174

  Nieruchomość położona w jest w północno – zachodniej części miasta Trzebnica, przy ul. Fiołkowej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa, w odległości ok 300 m, przy skrzyżowaniu ul. Fiołkowej, Ledowej i Cichej biegnie droga asfaltowa. Droga dojazdowa stanowi południowo – wschodnią granice działki, południową wyznacza wyodrębniona lecz nieurządzona w terenie droga wewnętrzna, zachodnią wyznacza rów melioracyjny, a północna jest niewidoczna w terenie.

  Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy. W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako: 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza: 200.000,00 zł

  Sprawdź ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Gminny Punkt Obsługi Inwestora

  Daniel Maśluk
  daniel.masluk[at]um.trzebnica.pl


  Paweł Siciński

  Główny Specjalista ds. Rozwoju Gminy
  Chief Specialist. Municipality Development

  pawel.sicinski[at]um.trzebnica.pl
  strefa[at]um.trzebnica.pl
  +48 502 229 513

  Language: polish/english

  Urząd Miejski

  Pl. Piłsudskiego 1
  55-100 Trzebnica

  sekretariat[at]um.trzebnica.pl
  71 312-06-11, 312-06-12
  71 312-01-45 fax: 71 312-12-48